محاسبه ی حد...حدی از جنس تحمل!!

چندی است...
تابعی از اشک شده ام..
رفع ابهام نمیشوم..
تو...
هیچ روش کنکوری ای..
برای رفع این ابهام ....
سراغ نداری؟؟؟؟؟!!
آخر..
فرصتم ..
اندک است...
.........................................
به قول شیخ رجبعلی خیاط...
تا محبت غیرخدا در دلت باشد به جایی نمیرسی...
خدای صبورم..
یادم رفت ..
حتی اگر بوی تو بدهد ..باز...غیرخداست!!!...غیر تو...غیر تو..!!
................................................................

این روزها..
اشکهایم ..
روی لبم ...
غلط میخورند..
آب برسانند.......
به تشنگی این روزهای دلم...
بارهاست...
طعم شورشان را چشیده ام خدا..
روزه را باطل میکند؟!!

............................................

خدایا...نفهمیدم...غلط کردم...فک نمیکردم...خدااااااااااااااااااااااااااااا.......
چرا قبولم نمیکنی ...؟؟؟
خسته شدم ..
آخه مگه...
خدا..
خدا..
خدا..
چرا گذاشتی ؟؟
چرا جوابمو دادی پس؟؟!!
امتحان بود..نه جواب!!
چیکار کنم؟؟...
دیگه ازشون چیزی نمیخوام..
خودت ..
فقط خودت
راهنمام باش خدا..


برچسب ها: خدا خدا
زمان: 2018-05-20 20:30:02